• Română
  • English

Laboratorul Genetică Aplicată

Echipa de cercetare:

1.    Lupaşcu Galina, dr.hab., prof. cercetător
2.    Celac Valentin, dr.hab., cerc. şt. princ.
3.    Mihnea Nadejda, dr. hab., cerc. şt. princ.
4.    Budac Alexandru, dr., cerc. şt. coord.
5.    Rotari Silvia, dr.,  cerc. şt. coord.
6.    Saşco Elena, dr., cerc. şt. coord.
7.    Gore Andrei, dr.,  cerc. şt. sup.
8.    Malii Aliona, dr., cerc. şt. sup.
9.    Leatamborg Svetlana, cerc. şt.
10.    Gavzer Svetlana, cerc. şt.
11.    Coşalîc Cristina, cerc. şt. stagiar
12.    Gîrlă Valeria, cerc. şt. stagiar
13.    Climăuţan Diana, cerc. şt. stagiar
14.    Buga Gheorghina, lab. superior
15.    Lupaşcu Varvara, lab. superior
16.    Raşcov Zinaida, laborant superior
17.    Cavadji Nicolae, muncitor

Direcţii de cercetare:

Genetica şi ameliorarea caracterelor de productivitate, calitate, rezistenţă la factori biotici (patogeni fungici) şi abiotici (temperatură înaltă, secetă) nefavorabili pentru genotipuri de triticale, grâu comun, grâu durum, secară, soia, năut, linte, bob, fasoliţă, tomate. Stabilirea rolului factorilor de mediu asupra variabilităţii fenotipice şi ponderii genotipice în manifestarea caracterelor. Elucidarea rolului epistaziilor, factorului matern, interacţiunilor genotip x mediu în formarea  fenotipurilor valoroase. Determinarea  bazei genetice a transgresiilor pozitive la grâul comun de toamnă şi soia. Crearea soiurilor performante, omologarea şi implementarea acestora în producere.

Metode de cercetare:

În cercetare sunt aplicate metode clasice şi contemporane – genetice, ameliorative, biotehnologice, micologice, fitopatologice şi statistice.

Echipament destinat cercetării:

Distilator, autoclav, etuvă, microscop, calculatoare, aparat de fotografiat, termostate, batoză, minibatoză.

Rezultate relevante: S-a constatat că controlul genetic al rezistenţei grâului comun de toamnă la patogenii care produc boli de rădăcină este determinat de interacţiuni plantă x patogen, temperatură şi acţiuni/interacţiuni genice din planta-gazdă. Factorul matern influenţează semnificativ spectrul claselor fenotipice în populaţiile segregante, acţiunile şi interacţiunile genice, rata transgresiilor caracterelor valoroase de producţie şi rezistenţă la patogenii pentru grâu şi eficienţa hibridării – tomate.

Aspecte inovative și avantaje:

În cadrul laboratorului au fost create şi/sau omologate în Republica Moldova zeci de soiuri performante de triticale (Inghen 33, Inghen 35, Inghen 93, Ingen 40, Ingen 54, Costel), grâu comun (Moldova 5, Moldova 11, Moldova 79, Moldova 614, Moldova 16, Moldova 66), grâu durum de toamnă (Auriu 273, Hordeiforme 333, Hordeiforme 335, Auriu 2, Sofidurum), grâu durum de primăvară (Arnăut 7), secară de toamnă (Zâmbreni 70), ovăz (Săltareţ), soia (Zodiac, Albişoara, Alina, Amelina, Clavera, Ştefănel, Lăduţa, Nadejda), năut (Botna, Inchel, Ovidel), Bob (Geca 5), latir  (Bogdan), linte (Aurie, Verzuie), alune de pământ (Fazenda 1), tomate (Elvira, Jubiliar 60/20, Mary Gratefully, Mihaela, Milenium, Prestij, Tomiş, Deşteptarea, Exclusiv, Cerasus). Au fost elaborate metode de identificare a genotipurilor rezistente. Majoritatea elaborărilor sunt acoperite cu brevete de invenţii, prezentate la diverse Saloane de inventică din ţară şi peste hotare (Iaşi, Cluj – România, China), şi au fost apreciate cu medalii de aur, argint, bronz, cupe, trofee şi ordine.

Asistenţă, servicii ştiinţifice prestate:  

Se propun pentru comercializare seminţe/boabe de tomate, soia,  năut, grâu durum, triticale care prezintă soiuri cu productivitate, calitate şi rezistenţă înaltă la boli şi secetă.

Publicații relevante:
Monografii

1.    LUPAŞCU, G.; SAŞCO, E.; GAVZER, S.; ANESIA, R.; DICUSAR, I.; SANDIC, Ş. Controlul genetic al caracterelor de rezistenţă şi productivitate la grâul comun. Chişinău: Tipografia AŞM, 2015, 174 p.
2.    MIHNEA, N. Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în Republica Moldova. Chişinău: Print-Caro, 196 p.

Recomandări practice

3.    VEVERIŢĂ, E.; BUIUCLI, P.; LEATAMBORG, S.; ROTARI, S.; GORE, A.; LUPAŞCU, G.; CHIRTOACĂ, I.; PAILIC, I.; BOTNARI, V.; COTENCO, E. Recomandări practice pentru cultivarea, obţinerea şi extinderea culturii de triticale în Republica Moldova. Ch.: Print-Caro, 2016, 44 p. ISBN 978-9975-56-321-5.
4.  CELAC, V. Cultura lintei (Lens culinaris Med.) Ch.: ÎS Tipografia Centrală, 2015. 32p.                                                           

Articole în reviste naţionale recenzate

5.    LUPAȘCU, G.; GAVZER, S. Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.). Buletinul AŞM, 2019, nr. 1 (337), p. 98-106.
6.    LUPASCU, G. Rolul factorului parental şi interacţiunilor genice la elaborarea tehnologiilor de creare a genotipurilor de plante cu însușiri valoroase. Intellectus. 2016, nr. 1, 89-93. ISSN 1810-7079.
7.    CELAC, V. Leguminoase pentru boabe create – sursă esenţială de proteină.  Academos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. 2016, 1 (40), 67–71. ISSN 1857-0461.
8.    VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; BUIUCLI, P. Triticale – cereală de perspectivă pentru agricultura Republicii Moldova. Agricultura Moldovei. 2016, № 3-4.12-15. ISSN 123345
9.    SAŞCO, E. Manifestarea unor caractere cantitative la Triticum aestivum L. în reacţia la filtratul de cultură Helminthosporium avenae Eidam. Studia Universitatis. Seria Ştiinţe reale şi ale naturii, 2016, 1(91), 80-85. ISSN 1814-3237.
10.    БУДАК, А. Исследования по селекции сои в Институте генетики, физиологии и защиты растений. Agricultura Moldovei. 2017, nr. 3-4, 21-23. ISSN 0582-5229
11.    MALII, A.; CLICIUC, D.  Mutageneza indusă la soia (Glycine max (L.) Merr.). Agricultura Moldovei. 2017, nr. 3-4, 18-20.   ISSN 0582-5229. 

Articole în reviste recenzate de peste hotare

12.    САШКО, Е. Hаследование устойчивости реципрокных гибридов Triticum aestivum L к культуральному фильтрату патогена Helminthosporium avenae Eidam. Sasco E.F. The inheritance of the resistance of reciprocal hybrids Triticum aestivum l. to the filtered cultures of the patogen Helminthosporium avenae Eidam. Вестник защиты растений. 2016, Т 3(89), 149-150. Санкт-Петербург – Пушкин, ISSN 1727-1320 (Print).
13.    Lupascu G., Mihnea N. Gene effects implied in manifestation of the some quantitative traits at the tomato. Lucrări ştiinţifice, Seria Horticultură, Vol. 61, nr. 2, Iaşi, Ed."Ion Ionescu de la Brad", 2018, p. 43-52. Serie B. ISSN 1454-7376
14.    Mihnea N., Lupascu G. Morphobiological and agricultural traits of the tomato prospective lines. Lucrări ştiinţifice, Seria Horticultură, Vol. 61, nr. 2, Iaşi, Ed."Ion Ionescu de la Brad", 2018, p. 53-60. Serie B. ISSN 1454-7376                                     
15.    Лупашку Г.А., Гавзер С.И., Кошалык К.В. Влияние генетических факторов на реакцию генотипов мягкой пшеницы на гриб Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. Аграрная наука. Специальный выпуск, 2019, Том 1, с. 104-108. ISSN 0869-8155.
16.    Mihnea N., Lupașcu G.,  Gavzer S., Oțel D. Influence of the Alternaria alternata and Fusarium spp. culture filtrates on the growth of the tomato plants in early ontogenesis. Scientific Papers, Series B. Horticulture, 2019, Vol. LXIII, No.1, p. 411-416. ISSN 2285-5653.
17.    Mihnea N., Lupaşcu G., Vînătoru C., Cristea N. Studies on the morphobiological characteristics, productivity and resistance to high temperatures at tomatoes. Lucrări ştiinţifice, Vol. 62, nr. Seria Horticultură, Iaşi, 2019, p. 47-54. ISSN 1454-7376.

Brevete de soi de plantă

18.    MIHNEA, N.; BOTNARI, V.; LUPAŞCU, G.; GRATI, V.; SALTANOVICI, T.; MIHNEA, N. Tomate (Solanum lycopersicum L.). Soiul Exclusiv. Brevet pentru soi de plantă MD 241. 2017-08-31
19.    LUPAŞCU, G.; GAVZER, S. Metodă de selectare a formelor materne de grâu pentru hibrizi cu masa boabelor în spic mare. MD 1161 Z 2018.02.28.
20.    LUPAŞCU, G.; GAVZER, S.; VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; GORE, A. Grâu (Triticum aestivum L.). Moldova 66. Brevet pentru soi de plantă nr. 326 din 2019.12.31.
21.    ROTARI, S.; VEVERIŢĂ, E.; LUPAŞCU, G.; GORE, A.; LEATAMBORG, S.; COINAC I. Grâu durum (Triticum durum Desf.) Auriu 2. Brevet pentru soi de plantă nr. 327 din 2019.12.31.  
22.    VEVERIŢĂ, E.; LEATAMBORG, S.; LUPAŞCU, G.; ROTARI, S.; GORE, A. Triticale (Triticosecale Witt.), soiul Ingen 54. Brevet pentru soi de plantă nr. 287 din 2019.03.31.
23.    MIHNEA, N.;  LUPAŞCU, G.; BOTNARI, V.; GRIGORCEA, S. Tomate (Solanum lycopersicum L.), soiul Cerasus.  Brevet pentru soi de plantă nr. 301 din 2019.08.31.

Date de contact:
Tel.:  (+ 373 22) 521179  
Fax:  (+373 22) 55-61-80
E-mail: galinalupascu@gmail.com