• Română
  • English

Plan de achiziții IGFPP pentru anul 2021

IGFPP_plan achizitii_2021.pdf

IGFPP_Modificări la Planul Achiziții pentru anul 2021.pdf

IGFPP_Modificari  la Planul Achizitii Publice_versiunea 2.pdf

STATUTUL Instituției Publice Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Înregistrat la Agenția Servicii Publice la 12.09.2018)

CONTRACTUL colectiv de muncă pentru anii 2019-2024 (aprobat la Direcția Teritorială de Muncă Chișinău, nr. 114 din 13.08.2019)

REGULAMENTUL Instituției Publice Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul științific al IGFPP, Proces-verbal nr.2 din 13.02.2019), coordonat MECC.

STRATEGIA Resurselor Umane pentru Cercetătorii a IP Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 5 din 26 iunie 2019)

CODUL de etică și deontologie profesională al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 3 din 31 martie 2021)

REGULAMENT cu privire la modul de stabilire a sporurilor personalului Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr.6 din 3 iulie 2019) Revizia 01 (Proces-verbal nr. 3 din 31 martie 2021)

R E G U L A M E N T U L cu privire la modul de formare și utilizare a veniturilor colectate în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 6 din 3 iulie 2019), Revizia 01 (Proces-verbal nr. 3 din 31 martie 2021)

REGULAMENTUL intern cu privire la procedura de înaintare a soiurilor de plante create în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 1 din 30 ianuarie 2019)

REGULAMENTUL privind acordarea distincțiilor Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat de Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr.2 din 17 februarie 2021)

REGULAMENT de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat în cadrul Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (Aprobat la Consiliul Științific al IGFPP, Proces-verbal nr. 8 din 12 septembrie 2018) Revizia 01 (Proces-verbal nr. 4 din 12 mai 2021)