• Română
  • English

Consiliul științific. Audierea rapoartelor, privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare și inovare din Programul de Stat.

Stimați membri ai consiliului științific, cercetători!

Ședința Consiliului științific cu ordinea de zi:  Audierea rapoartelor științifice privind implementarea proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat  în anul 2021 se va desfasura in regim online cu utilizarea aplicației ZOOM
Meeting ID: 857 6795 4143
Passcode: 091221
 
9 decembrie 2021, ora 9-00
Ordinea de zi
    
1.   Audierea şi discutarea rapoartelor  privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru  anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare și inovare din Programul de Stat.
 
Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor
 
20.80009.5107.03 Valorificarea eficientă a resurselor genetice vegetale și biotehnologiilor avansate în scopul sporirii adaptabilității plantelor de cultură și schimbările climatice, conducător de proiect  dr. hab. BOTNARI Vasile
 
20.80009.5107.07 Diminuarea consecințelor schimbărilor climatice prin crearea și implementarea soiurilor de plante medicinale și aromatice cu productivitate înaltă, rezistente la secetă, iernare, boli, ce asigură dezvoltarea sustenabilă a agriculturii, garantează produse de calitate superioară, predestinate industriei de parfumerie, cosmetică, farmaceutică, alimentară, conducător de proiect  dr. BALMUȘ Zinaida
 
20.80009.5107.11 Conservarea ex-situ de lungă durată a resurselor genetice vegetale în banca de gene cu utilizarea metodelor biologiei moleculare în testarea stării de sănătate a germoplasmei vegetale, conducător de proiect dr GANEA Anatolie
 
20.80009.5107.18 Formarea direcționată a calității sistemului imunitar la fructele soiurilor tardive deprun preconizate păstrării de lungă durată, conducător de proiect dr. hab. BUJOREANU Nicolae
 
Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice
 
20.80009.7007.04 Biotehnologii şi procedee genetice de evaluare, conservare şi valorificare aagrobiodiversităţii, conducător de proiect dr. ANDRONIC Larisa
 
20.80009.7007.07 Determinarea parametrilor ce caracterizează rezistenţa plantelor cu nivel diferit de organizare la acţiunea temperaturilor extreme în scopul diminuării efectelor schimbărilor climatice, conducător de proiect dr. hab. DASCALIUC Alexandru
 
                                                         
10 decembrie  2021, ora 9-00      
 
Meeting ID: 864 7665 0118
Passcode: 101221
 
Ordinea de zi:
 
Audierea şi discutarea rapoartelor privind activitatea ştiinţifică şi inovaţională pentru  anul 2021 în cadrul proiectelor de cercetare și inovare din cadrul Programelor de Stat:
 
Prioritatea II: Agricultură durabilă, securitate alimentară și siguranța alimentelor
 
20.80009.5107.19 Consolidarea capacităților de prognoză și combatere a organismelor dăunătoare și analiză a riscurilor fitosanitar în protecția integrată a plantelor, conducător de proiect dr. hab.  TODIRAȘ Vladimir.
 
20.80009.5107.27 Elaborarea metodelor alternative de control al atropodelor dăunătoare în diferite cenoze agricole bazate pe mijloace și procedee ecologic inoffensive, conducător de proiect dr. hab. NASTAS Tudor.
 
Prioritatea III: Mediu și schimbări climatice
 
20.80009.7007.16 Sinergismul dintre factorii naturali şi mijloacele microbiologice, ecologic inofensive, de reglare a densităţii populaţiilor de organisme dăunătoare pentru protecţia culturilor agricole în agricultura convențională şi ecologică, conducător de proiect dr. hab. VOLOȘCIUC Leonid