• Română
  • English

Aprecieri a rezultatelor inovative la Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT”, ediția a XVII-a

În perioada 17-20 noiembrie 2021, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a participat la Expoziția Internațională Specializată (EIS) „INFOINVENT” (Ediția a XVII-a), eveniment organizat de Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, Agenția Națională pentru Cercetare şi Dezvoltare și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Scopul evenimentului a fost susținerea și promovarea activității de cercetare și inovare, atragerea investițiilor în activitatea de inovare și transfer tehnologic, realizarea proiectelor mixte privind valorificarea și implementarea rezultatelor creativității umane în economia națională, precum și dezvoltarea cooperării tehnico-științifice internaționale. În cadrul acestei ediții salonul INFOINVENT 2021 a reușit să reunească numeroase universități, institute de cercetare, companii, asociații, inventatori și personae interesate de domeniul inventicii din 14 țări. Lucrările au fost examinate de un juriu international constituit din 18 savanți cu renume. Peste 400 de invenții, proiecte inovaționale inedite și produse creative din Republica Moldova, România, China, Vietnam, Australia, Coreea și Croația au fost expuse virtual în cadrul Expoziției Internaționale Specializate „INFOINVENT”. Lucrările participanților au fost repartizate în cadrul a 5 compartimente: invenții, soiuri de plante și design industrial; produse și servicii inovative; proiecte de inovare și de transfer tehnologic; creația tinerilor și industrii creative. În cadrul festivităţii de premiere, Comisia de experți și Juriul expoziției, în urma evaluării lucrărilor expuse la standuri, a acordat medalii de aur, argint și bronz. De asemenea, invențiile prezentate au fost distinse cu trofee, cupe, diplome și mențiuni speciale din partea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și a partenerilor naționali, dar și cu mențiuni speciale ale saloanelor internaționale prezente la eveniment. În cadrul expoziției, s-a desfășurat în format virtual și un program adițional de manifestări, cum ar fi Conferința Inovațională Internațională cu genericul „Inteligența Artificială, Inovațiile și Proprietatea Intelectuală”, Atelierul de lucru cu genericul „Dezvoltarea afacerilor inovatoare și protecția proprietății intelectuale în era digitală” și Webinarul cu genericul „Plagiatul și dreptul de autor”. La acest eveniment marcant, Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a prezentat opt lucrări, care au fost apreciate cu trei medalii de aur, două medalii de argint și două medalii de Bronz:

Diplomă și Medalie de Aur
 Lupașcu Galina, Gavzer Svetlana, Veveriță Efimia, Leatamborg Svetlana, Gore Andrei. Grâu comun de toamnă (Triticum aestivum Desm.), soiul Moldova 66.
 Gonceariuc Maria, Balmuș Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon, Butnaraș Violeta. Soi timpuriu de Salvia sclarea L. (Şerlai), Ambriela.
 Mihnea Nadejda, Lupașcu Galina, Botnari Vasile, Grigorcea Sofia. Soi nou de tomate Solanum lycopersicum L. Cerasus.

Diplomă și medalie de Argint
 Chilinciuc Alexei, Botnari Vasile. Soi nou de usturoi Vitasan.
 Sîromeatnicov Iulia, Botnari Vasile, Cotenco Eugenia, Chirilov Elelonora.
Soi nou de tomate Solanum lycopersicum L. Flacăra.

Diplomă și medalie de Bronz
 Elisovetcaia Dina, Ivanova Raisa, Mascenco Natalia, Borovskaia Alla. Procedeu de sporire a germinării seminţelor de fag (Fagus sylvatica).
 Rotari Silvia, Veverița Efimia, Lupașcu Galina, Gore Andrei, Leatamborg Svetlana, Coinac Irina. Sofidurum – soi nou de grâu durum de toamă (Triticum durum Desf.).

Adresăm sincere felicitări cercetătorilor IGFPP pentru rezultatele remarcabile obținute și promovarea imaginii institutului prin activitatea științifică de o înaltă ținută. Le dorim sănătate, energie creativă și noi realizări în viitor.