• Română
  • English

Cadru legislativ

  • Codul cu privire la Știință și inovare.
  • Certificat de înregistrare Seria MD nr. 0038595 din 18.07.2005
  • Certificat al Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare a organizației din sfera științei și inovării seria I nr.027(Hotărârea nr.  AC -2/2 din 24 martie 2011).
    Profilul: Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
  • Certificat de membru instituțional al Academiei de Științe a Moldovei Seria MI nr. 06 din 20.07.06.
     

Certificat de Membru al Academiei de Științe a Moldovei

Certificat de Acreditare Științifică