• Română
  • English

Reglator natural REGLALG

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor al AȘM, oferă reglatorul natural Reglalg pentru tratarea semințelor cerealiere înainte de semănat.