• Română
  • English

Direcţii de cercetare

Profilurile:
Genetica, fiziologia, protecția şi ameliorarea plantelor
Directii de cercetare:

  •  Direcţia fundamentală: Controlul genetic al caracterelor cantitative şi calitative valoroase, elaborarea de noi principii de majorare şi cuantificare a variabilităţii ereditare, studiul diversităţii genetico-fiziologice şi conservarea genofondului vegetal, mecanisme genetico-fiziologice de dirijare a procesului producţional. Mecanismele interacțiunii speciilor utile și dăunătoare în agrocenoze și ameliorarea potențialului acestora în reglarea densității populațiilor dăunătorilor economic importanți culturilor agricole.
  • Direcţia aplicativă: Elaborarea de noi principii, tehnologii şi biotehnologii ameliorative, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită pentru diferite sisteme de agricultură, elaborarea de procedee fiziologice de optimizare şi asigurare a stabilităţii procesului producţional în agricultura intensivă, organică (ecologică) şi de înaltă precizie, elaborarea mijloacelor ecologic inofensive pentru protecția plantelor de boli, dăunători și procedeelor de aplicare a acestora în agricultura ecologică și convențională. 

Obiective:

  • Organizarea genetico – moleculară a genomului şi elaborarea procedeelor de sporire şi evaluare a variabilităţii la plantele de cultură.
  • Elaborarea biotehnologiilor în ameliorarea plantelor, crearea de soiuri şi hibrizi cu productivitate, calitate şi rezistenţă ecologică sporită.
  • Elucidarea mecanismelor funcţionării sistemelor fiziologice, biochimice şi structurale în ontogeneza plantelor cultivate în condiţii optimale şi de stres ecologic pentru asigurarea nivelurilor înalte de productivitate şi rezistenţă.
  • Completarea, evaluarea complexă, conservarea in situ şi ex situ, documentarea resurselor genetice vegetale.
  • Biologia, sistematica şi particularităţile interacţiunii agenţilor patogeni, dăunătorilor în coraport cu planta-gazdă în biocenozele naturale şi antropizate.
  • Elaborarea şi evaluarea eficacităţii produselor de uz fitosanitar şi agenţilor biologici în combaterea şi controlul organismelor nocive în sistemele ecologic inofensive de protecţie a plantelor.